top of page

         Nieuw ♥ 

Ontstaan vanuit passie voor de aarde en het samenbundelen van kennis. Een mooie en waardevolle opleiding

door RIVOS en Praktijk MAANLICHT

Hoeder van de Aarde 2022-2023

Deze 2-jarige opleiding start op vrijdag 4 November 2022 in Twente. Bekijk deze site en schrijf je in door contact op te nemen met:

Chris van Benthem 06-13189115 chrisvanbenthem@outlook.com  www.rivos.eu 

Moniek Arends  06-24215065 moniek@praktijkmaanlicht.nl www.praktijkmaanlicht.nl

 

 

Uitnodiging: ‘HOEDER VAN DE AARDE’

 

‘… om je heen zie je dat de mensheid onverantwoordelijk met haar scheppingskracht is omgesprongen.

 

De natuur, de planten, de stenen, de dieren hebben duisternis ervaren door de negatieve energieën die de mensheid heeft verspreid op aarde. Zij hebben de verlatenheid gevoeld, het teruggestoten worden uit de eenheid die er ooit was.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een tijd van verandering. Het is een tijd om moedig te zijn, risico’s te nemen, het verlangen van je hart te volgen, op alle gebieden van je leven.

       

‘In deze tijd komt er verandering in het collectieve bewustzijn van de mensheid. Er zijn nu mensen opgestaan op aarde, die in hun hart een herinnering dragen aan de oorspronkelijke verbondenheid tussen mens en aarde.’

       

Een mens die zichzelf eert en respecteert, werkt van nature samen met de levende wezens die hem omringen: de planten, dieren, de sterren, de gehele natuur..’

Uit: ‘Ode aan de Aarde’ van Pamela Kribbe

 

 

Voel jij je ook zo aangetrokken en geraakt door deze prachtige tekst van Pamela Kribbe? Heb je het gevoel dat je hier een missie dient te vervullen om de Aarde mooier en vitaler te maken? Ben jij in je hart ook een rentmeester van deze prachtige planeet?

 

Denk dan eens na om een opleiding te volgen tot HOEDER VAN DE AARDE. Het is NU tijd om onze geliefde planeet GAIA met hart en ziel te ondersteunen en haar in oude glorie te herstellen.  

Onze grote droom is om een netwerk van Hoeders te creëren in heel Nederland, die een waardevolle   bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van het  natuurbewustzijn in ons land.

De opleiding tot Hoeder van de Aarde is bedoeld om jou in je kracht te zetten en jouw talenten aan te spreken. Je mag naar voren stappen om jouw visie over Moeder Aarde uit te dragen.

Kernwoorden:

 • praktisch gericht  –  goed gegrond

 • hart en ziel  –  kennis delen

 • gelijkgestemden  –  verbinden   

Heb je interesse in deze opleiding en wil je meer info neem dan contact op.

Chris van Benthem 06-13189115 chrisvanbenthem@outlook.com  www.rivos.eu  

Moniek Arends  06-24215065 moniek@praktijkmaanlicht.nl www.praktijkmaanlicht.nl

 

 

Introductie:    ‘ HOEDER  VAN DE  AARDE”

‘Moeder Aarde heeft mensen nodig zoals jij, die hun innerlijke kracht en passie durven uit te dragen. Wees een ware Hoeder van de Aarde en zet met jouw missie, een liefdevol en inspirerend groeiproces in gang. Kom laten we samen de Aarde herstellen’

Mijn naam is Chris van Benthem.

Ik ben woonachtig in Oud-Ootmarsum. Vanaf mijn jeugd ben ik altijd geïnteresseerd geweest in de natuur en geboeid door haar verscheidenheid en schoonheid. Vanaf 1987 ben ik mij gaan verdiepen in spiritualiteit in relatie tot de helende krachten in de natuur.                                                   

Die zoektocht heeft mij gebracht bij mijn missie om mens en Aarde te verbinden met elkaar. Daarom heb ik in 2007 een eenmansorganisatie opgericht genaamd: RIVOS                                                                              

Volgens mij is het NU tijd om onze geliefde planeet GAIA met hart en ziel te ondersteunen en haar in oude glorie te herstellen.  

 

 

Mijn naam is Moniek Arends.

Hoog gevoeligheid, tekens vanuit het universum, contact met “de andere kant” Lichtbollen (orbs) die zich laten zien. Krachtplekken voelen, heldere dromen en heel gemakkelijk intuïtieve boodschappen doorkrijgen.

Ik heb deze dingen altijd gehad, wat maakte dat ik als kind soms bang was, soms alleen en me veel ouder voelde dan dat ik was. Ik heb ontzettend veel last gehad van een diep gevoel van heimwee naar de plek waar ik vandaan kwam. Ook toen al veel dromen en beelden, angstige maar ook hele mooie waarvan ik later besefte dat dat gewoon contact was met andere dimensies.

Daarnaast mijn grote liefde voor de natuur, onze Aarde die ons op ieder moment de weg wijst als we het maar willen zien. Mijn taak op deze Aarde is om jou in je hart te raken en de liefde te laten voelen die jij in oorspronkelijke staat bent  zodat je volledig in je eigen kracht komt te staan.

 

 

 

 

Opleiding: ‘HOEDER VAN DE AARDE’

 1. DOEL:  deelnemers opleiden om een praktische en bewuste bijdrage te leveren in hun eigen woonomgeving, aan het behouden en herstellen van  Moeder Aarde.

 

 

 • Organiseren natuurwandelingen

 • Kruidenleer delen

 • Vrijwilligerswerk in natuur organiseren

 • Wandelcoaching

 • Oprichten lokale natuurbeweging

 

 

 1. INHOUD

 • Kruidenleer (eetbaar-medicinaal)

 • Keltisch/Germaanse rituelen

 • Algemene kennis flora en fauna

 • Begeleiden van groepen (didactiek)  

 • Leren mindfulness technieken

 • Organiseren praktisch natuurwerk

 • Omgaan met energieën in natuur

 1. ORGANISATIE:

 

START: VRIJDAG 4 FEBRUARI 2022 OM 10.00 UUR IN HET SPRINGENDAL BIJ OOTMARSUM

Duur opleiding: 2 jaar   

Aantal bijeenkomsten: 16 dagen in 2 jaar  

Tijdsduur: 10.00 – 15.00 uur                                                                             

Kosten eerste jaar: € 975,-

Kosten tweede jaar € 975,-

 Data deel 1: vrijdag 4/2, 25/3, 6/5, 24/6, 26/8, 23/9, 4/11 en 16/12 in 2022, data deel 2 in 2023 (in overleg)                                                  

Locatie: Hoeve Springendal Hezingen (bij Ootmarsum)

 

 

 1. WERKVORMEN:

 2. Spirituele natuurwandelingen

 3. Workshops

 4. Meditaties

 5. Mindfulness oefeningen

 6. Wichelroede lopen, pendelen

 7. Uitleg Keltische cyclus (zon en maanfeesten)

 8. Praktijkwerk

 

 1. UITWISSELEN ERVARINGEN/KENNIS:

Alle deelnemers hebben hun eigen kwaliteiten, ervaringen en dromen. Het uitwisselen hiervan met de andere leden van de groep is een wezenlijk onderdeel van deze opleiding. We kunnen zo veel van elkaar leren. Elke deelnemer wordt gevraagd om een eigen activiteit/werkvorm te presenteren in de loop van de opleiding.

 1. INFORMATIE VERSTREKKING:

Alle kennisoverdracht, oefeningen, meditaties, gedichten e.d. worden na afloop van elke cursusdag doorgemaild naar alle deelnemers.

 

 

JAARROOSTER HOEDER VAN DE AARDE

Leerjaar 1 in 2022

Imbolc   Vrijdag 4/2  Kennismaking/ uitwisseling Thema reiniging Verbinding met Moeder AardeSpirituele Natuurwandeling Aura reinigen/ huizen reinigen  Persoonlijk verhaal delen ter introductie

 

Ostara   Vrijdag 25/3 

Thema: nieuw begin en oude loslaten Vruchtbaarheid  Workshop: Eigen energieveld beheren. Waar liggen jouw grenzen? Hoe bewaak je deze? Oefeningen mbt Chakra’s Zaadjes om te planten voor mee naar huis  Huiswerkopdracht

 

Beltane   Vrijdag 6/5 

Ontmoeting Sexualiteit Verliefd, Verloofd, GetrouwdWorkshop: eetbare kruiden/geneeskrachtige kruiden Relaties. Hoe is de verbinding met anderen en met jezelf?  Huiswerkopdracht

 

Litha   Vrijdag 24/6     

Passie en missie Jouw innerlijk vuur Transformatie  Workshop: Werken met maanenergie, kracht vrouwelijke energie  Beekdalwandeling: uitleg over herstel beekdalen  Huiswerkopdracht

 

Lughnasadh   Vrijdag 26/8   

Oogst Overvloed Verbond van Licht  Wat is je persoonlijke oogst? Waar ben je dankbaar voor? Werken met kaartlegging  Huiswerkopdracht

 

Mabon   Vrijdag 23/9  Mabon: Eren natuurwezens Oogstdankfeest en Michaelfeest  Workshop: Kracht van bomen Oogstdankfeest: persoonlijk eerbetoon aan de Aarde 4 elementen aanroepen  Huiswerkopdracht

 

Samhain   Vrijdag 4/11   

Halloween Ontmoeting van zielenwereld Loslaten en uitrusten  Dolende zielen naar het Licht brengen. Contact maken met je gids en eeuwige helpers/spirit team leren kennen en leren om met ze te communiceren  Huiswerkopdracht

 

Juul   Vrijdag 16/12 

Winterzonne-wende en geboorte van het Licht    Zonnewende Wandeling Donkere nacht van de ziel omzetten in verbinding met Innerlijk Licht/Kind Wat zijn jouw lichtmomenten in donkere tijden? Evaluatie eerste jaar  Feestelijke afsluiting eerste jaar + persoonlijke noot

 

Leerjaar 2: in 2023

  

Imbolc   Vrijdag

Thema reiniging Verbinding met Moeder Aarde Intentie/missieSpirituele Natuurwandeling Chakra reinigen/ grote complexen reinigen Welke chakra’s hebben heling nodig? Eventuele valkuilen en krachten Werken met Aartsengel Michael.  Persoonlijk verhaal delen + Uitspreken intentie voor dit jaar

 

Ostara   Vrijdag 

Thema: nieuw begin en oude loslaten Vruchtbaarheid  Workshop: Boviswaarden leren meten Uitwisselen bloemenzaden tussen deelnemers Krachtplekken en portalen Hoe laad jij op? Werken met intentie/wensbord  Huiswerkopdracht

 

Beltane   Vrijdag 

Ontmoeting Sexualiteit Verliefd, verloofd, getrouwd  Workshop: Keltisch ritueel Handfasting Relaties:  Sexuele energie in man en vrouw    Huiswerkopdracht

 

Litha   Vrijdag     

Passie en missie Jouw innerlijk vuur Transformatie  Workshop: Sacred Woman Heilige vrouwelijke kracht  Heilige bronnen en krachtplekkenwandeling  Huiswerkopdracht

 

Lughnasadh   Vrijdag 

Oogst Overvloed Verbond van Licht  Workshop: Ontwakingsprogramma: Weg van ego naar hart Cyclus zaaien-kiemen-groeien-bloeien-oogst-rust  Huiswerkopdracht

 

Mabon   Vrijdag 

Mabon: eren natuurwezens Oogstdankfeest en Michaelfeest  Workshop: Ontwakingsprogramma Oogstdankfeest: werken met Runentekens  Huiswerkopdracht

 

Samhain   Vrijdag   

Halloween Ontmoeting van zielenwereld Loslaten en uitrusten  Berichten van gene zijde kunnen duiden en vertalen Werken met je geestelijke team en adviezen begrijpen zodat jij je tijdens je missie in je verdere leven gesteund voelt.  Huiswerkopdracht

 

Juul   Vrijdag 

Winterzonne-wende en geboorte van het Licht  Evaluatie en afscheid Uitreiking certificaten Feest voor Moeder Aarde  Feestelijke afsluiting ter ere van Moeder Aarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPLEIDING: HOEDER VAN DE AARDE 

Chris van Benthem 06-13189115 chrisvanbenthem@outlook.com  www.rivos.eu  

 Moniek Arends  06-24215065 moniek@praktijkmaanlicht.nl www.praktijkmaanlicht.nl

image-1.png
_3.jpg
image-2.png
image Ree-gevecht-275x300.jpg
image-3.png
image-4 (1).png
image.png
image Chris-2-218x300.jpg
image Moniek-1-300x300.jpg
roodborstje123.jpg

Belangrijk

Een consult of reading is geen vervanging voor een arts, specialist, therapeut of ziekenhuisbehandeling. Hoewel een boodschap/consult positief uit kan werken op je lichaam en geest vind ik dit belangrijk om dit te benadrukken.

bottom of page